Accordo Erasmus+ (KA107) Georgian Technical University

Mobilità internazionale per crediti - KA107
Tipo di accordo
Mobilità studenti (Erasmus+), Mobilità docenti (Erasmus+)
Periodo di validità
Da 18-09-2018 A 31-07-2019