Mugla Sitki Kocman University

Address
Kotekli Mahallesi, 48000 Mugla, Turkey