Accordo quadro K. Zhubanov Aktobe Regional State University